Store ubrukte beiteressurser

Norge har store ubrukte beiteressurser som kan styrke bioøkonomien. Nye beregninger fra NIBIO viser at Norges landareal er hele 95 % utmark, og nesten halvparten av dette arealet er egnet som husdyrbeite. Beitebruken på nasjonalt nivå kan mer enn dobles.

Fra en tidligere NIBIO rapport om beiteressursene i Hedmark vet vi også at vårt fylke har store ledige beiteressurser. Beregninger viser at fôruttaket kan tredobles. Spesielt i nordre deler av Hedmark er det gode forhold for beitenæring, og enkelte steder kan vi finne noe av det beste utmarksbeitet i Sør – Norge.

Du kan lese hele saken hos NIBIO her.

Rapporten om beiteressursene i Hedmark kan leses her.

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad