Sirkulær økonomi gir muligheter!

Rapporten fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft ble nylig lagt frem. Her blir det blant annet vist til en studie utført av Club of Rome20 som sier at overgangen til en sirkulær økonomi i Norge kan skape 40 000 nye arbeidsplasser, og redusere CO2 -utslippene med omtrent syv prosent.

Vi merker oss også at utvalget anbefaler at Norge stimulerer til mer bruk av skog, herunder til nye råvarer og produkter av andre slag. Dette kan gi muligheter for Innlandet, som allerede står for om lag 45 prosent av hogsten i norske skoger.

Rapporten kan leses her.

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad