Ny medarbeider i BioSmia

Postet 4. januar 2018

Kristiane Haug Berg hadde sin første arbeidsdag i Hedmark Kunnskapspark/BioSmia 2. januar. Kristiane har en mastergrad i bioteknologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og en doktorgrad fra det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo.

Les mer

Fylkeskommunen støtter BioSmia med 2 millioner

Postet 19. desember 2017

Hedmark fylkeskommune bevilger 2 millioner til videreutvikling av BioSmia bioøkonomisenter. Tilskuddet gjelder for 2018, og er svært viktig for BioSmia`s videre satsing.

I saksutredningen står det at “Fylkesrådet mener det er viktig å bidra til videreutvikling av Biosmia og bygge opp under intensjonen om å legge tilrette for et bioøkonomisenter i Innlandet. Biosmia kan også være med på å tiltrekke seg gode ideer utenfor regionen som kan være med på å utvikle bioteknologi og bioøkonomimiljøet i Hedmark ytterligere.”

2 millioner til BioSmia!

Postet 12. oktober 2017

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem 12. oktober får BioSmia bioøkonomisenter 2 millioner kroner. Dette for å fortsette arbeidet med markedsdrevet bioinnovasjon og legge tilrette for vekst og flere arbeidsplasser i bioøkonomien.

Hedmark Kunnskapspark og BioSmia er svært glade for at vi er på statsbudsjettet med 2 millioner kroner for 2018. Dette viser at vi er på rett veg, og vil bidra vesentlig til fortsatt satsing i BioSmia.

Statsbudsjettet gir følgende attest til innovasjonsmiljøet som er bygd opp rundt Hedmark Kunnskapspark: “Miljøet har lang røynsle med inkubasjon innan mellom anna jordbruk og skogbruk. Med inkubatoren, innovasjonssenteret Biosmia og Arenaprosjektet Heidner er det samla sett etablert eit godt system for innovasjon og nyskaping i fylket.”

 

Prosjekter

DigiFarm

Digitalisering av data og optimalisering av jordbruksproduksjon

Partnere: DigiFarm, Norsk Landbruksrådgivning (NLR), NIBIO

Kontakt: Yngve Sætre 

Skogsbær

Mottak, høsting og foredling av skogsbær for salg

Partnere: BioSmia arbeider med å knytte til seg partnere

Kontakt: Ole Christian Tilset, Yngve Sætre

Overvåking av antibiotikaresistens

Bruk av bioinformatikk til tidlig diagnostisering av antibiotikaresistens

Prosjekteier: Høgskolen i Innlandet

Prosjektleder og idea generator: Prof. Rafi Ahmad

Partner: FHI, OUS, Unn K-Res

Kontakt: Kristiane Haug Berg

 

Betulin i bjørk

Analysere markeds- og verdiskapingspotensialet av pentasykliske triterpener og spesielt betulin fra bjørk tatt ut i område Eidsvoll i sør til Lesja i nord

Partnere: Helge Hvoslef, Mjøsen skog, NIBIO

Kontakt: Kristiane Haug Berg

Nedfrysing singelbær

Avklare tekniske løsninger/ kalkyler og markedsundersøkelse for nedfrysning av singelbær

Partnere: Ringsaker kommune, Gartnerhallen, Bring, bærprodusenter

Kontakt: Yngve Sætre, Ole Christian Tilset

Norse Biotech AS

Utvikling innen innovative høy – verdi produkter fra biomasse

Partnere: Norse Metal Elverum AS, BioSmia/Hedmark Kunnskapspark

Kontakt: Yngve Sætre

Grenseløs vekst basert på fotosyntesen

Forstudie med mål om å utvikle innhold, organisasjon og finansiering for et Interregprosjekt 2018-2020

Partnere: Elverum, Våler og Åsnes kommune, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet, Kils kommun, LRF Värmland, Global Kunskap, Mälardalens högskola, Nolby Eostrategi.

Kontakt: Yngve Sætre

Arctic Red

Nasjonalt avlsprogram av Arktisk Røye for å ta fram en fiskestamme som vokser raskt, holder seg frisk og trives i landbasert oppdrett

Partnere: BioSmia/Hedmark Kunnskapspark

Kontakt: Karina Hauge Johansen, Tone Blixøen Yrvum

Insekter som bærekraftig fôringrediens

Ved hjelp av insekter kan lavverdi organisk restråstoff fra landbruk og matindustri omdannes til en høyverdig proteiningrediens som kan benyttes i fôr

Partnere: Norinsect, InvertaPro, Nordic Food Supplements

Kontakt: Brit Rønning Johansen

Fenolsyre som konserveringsmiddel

Fenolsyre fra potet som konserveringsmiddel – Natural foods

Partnere: HOFF SA, Høgskolen i Innlandet, BioSmia/Hedmark Kunnskapspark

Kontakt: Kristiane Haug Berg

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad