Om BioSmia

Hvorfor etablere BioSmia?

Norge skal gå fra en oljeøkonomi til en bioøkonomi. Dette betyr at mange av de produktene vi har laget av olje skal vi begynne å lage av fornybare biologiske ressurser. Det betyr også at vi kan begynne å lage nye produkter av biomasse som vi aldri før har laget av olje.

I Hedmark har vi lange tradisjoner for å lage produkter av biomasse. Spritproduksjon og meieri er eksempler på vellykket bioindustri i Hedmark. Vi går nå inn i en ny tidsalder hvor vi skal bygge opp en ny bioindustri, og spørsmålet blir hvor dette skal lokaliseres og hva denne industrien skal produsere.

Innlandet skal bli en motor i utvikling av ny bioindustri. I Innlandet har vi et stort ressursgrunnlag innen jord- og skogbruk, og vi har biobaserte kompetansebedrifter i verdensklasse, for eksempel i Arena Heidner. Vi har også en logistikk som blir stadig bedre. Utbygging av veger og på sikt jernbane gir oss gode rammevilkår for å bygge opp ny bioindustri.

Det er et mål å legge ny bioindustri til områder nært ressursgrunnlaget. Dette fordi det er en kjensgjerning at transport av biomasse innebærer at man også frakter mye vann. Dette er ikke gunstig hverken miljømessig eller bedriftsøkonomisk.

Bioindustrien kan utvikles med utgangspunkt i jordbruk og skogbruk, men også basert på restråstoffer og blå bioøkonomi, for eksempel landbasert fiskeoppdrett.

Vi vil bygge denne satsingen på den kompetansen som allerede finnes i Arena Heidner – bedriftene, skogindustrien i Innlandet, Høgskolen i Hedmark og Hedmark Kunnskapspark. Sammen har vi høykompetanse på industriutvikling, innovasjon og biologi.

BioSmia skal samle miljøene og aktørene slik at vi sammen blir attraktive og kan skape innovasjonskraft. Dette skal vi gjøre ved å etablere en nodestruktur i de fire regionene i Hedmark for å samle og forsterke kunnskapsmiljøene. Etter hvert har vi mål om å samle hele Innlandet i denne satsingen på ny bioindustri.

Hva vil vi oppnå?

BioSmia skal bli en innovasjonsmotor som gjør Innlandet til det foretrukne valget for lokalisering av ny bioindustri. Ny bioindustri vil gi grunnlag for vekst og nye arbeidsplasser i Innlandet.

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad