Nye 2 millioner til BioSmia!

BioSmia er også i 2017 tildelt en solid støtte til oppbygging av et Bioøkonomisenter på Innlandet. Beløpet bevilges igjennom LMD sitt budsjett og går direkte til Hedmark Kunnskapspark og BioSmia.

“Landbruks- og matdepartementet gjer framlegg om ei løyving på 2 mill. kroner til samarbeidet i den blå-grønne bioteknologiske næringsklynga på Hamar retta mot innovasjonssenteret BioSmia – Senter for marknadsdriven bioinnovasjon.”  Side 65 i LMD sitt budsjett for 2017

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad