Lovende resultater med biokull

Biokull er trekull produsert ved pyrolyse av biomasse. De mest aktuelle råstoffene er halm og trevirke. Dette har vi mye av i Innlandet. Når biokull brukes på dyrkingsjord lagres karbon samtidig som biokullet fungerer som et jordforbedringsmiddel. Bruk av biokull kan dermed bidra til å nå både klimamål og nasjonale målsetninger om økt matproduksjon.

En gruppe europeiske dyrkere har nylig gjort lovende forsøk med bruk av biokull. Forsøkene viser positive resultater både på avlingsnivå og forebygging av plantesykdom.

Du kan lese mer om dette her.

 

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad