Fylkesrådet bevilget 3 millioner til BioSmia

Frank Larsen, adm.dir. Hedmark Kunnskapspark, Birigit Aasgaard Jenssen, fylkessjef for næring og nyskaping, Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder og Yngve Sætre, prosjektleder BioSmia

Tirsdag 18. oktober vedtok fylkesrådet i Hedmark å bevilge tre millioner kroner til Hedmark Kunnskapspark for å utvikle og etablere bioøkonomisenteret BioSmia. Tilskuddet bevilges fra regionale utviklingsmidler.

Hedmark fylkeskommune ønsker å utvikle et bioøkonomisenter basert på Innlandets betydelige ressursgrunnlag, verdiskaping og kompetanse innen biobaserte næringer. BioSmia skal bli en innovasjonsmotor som gjør Innlandet til det foretrukne valget for lokalisering av ny bioindustri. Ny bioindustri vil gi grunnlag for vekst og nye arbeidsplasser i Innlandet.

– Det er i Hedmark vi har ressursene, det er her vi har kompetansen og det er herfra vi skal lede an i det grønne skiftet, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen. Senteret skal ha hovedsete på Hamar, men også omfatte noder i alle regioner i Hedmark. Prosjektet skal sikre etablering av senteret og etablering av nødvendige partnerskap og nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Fra oljeøkonomi til bioøkonomi
Norge skal gå fra en oljeøkonomi til en bioøkonomi. Dette betyr at mange av de produktene vi har laget av olje skal vi begynne å lage av fornybare biologiske ressurser. Det betyr også at vi kan begynne å lage nye produkter av biomasse som vi aldri før har laget av olje. I starten vil senteret bli organisert i en prosjektbasert struktur under Hedmark kunnskapspark.

– I Hedmark har vi lange tradisjoner for å lage produkter av biomasse. Spritproduksjon og meieri er eksempler på vellykket bioindustri i Hedmark. Vi går nå inn i en ny tidsalder hvor vi skal bygge opp en ny bioindustri, forteller fylkesrådsleder Sveen. 

Innlandet skal bli en motor i utvikling av ny bioindustri
– I Innlandet har vi et stort ressursgrunnlag innen jord- og skogbruk, og vi har biobaserte kompetansebedrifter i verdensklasse, for eksempel i Arena Heidner. Vi har også en logistikk som blir stadig bedre. Utbygging av veger og på sikt jernbane gir oss gode rammevilkår for å bygge opp ny bioindustri, sier Frank Larsen, administrerende direktør i Hedmark Kunnskapspark.

Det er et mål å legge ny bioindustri til områder nært ressursgrunnlaget. Dette fordi det er en kjensgjerning at transport av biomasse innebærer at man også frakter mye vann. Dette er ikke gunstig hverken miljømessig eller bedriftsøkonomisk. Bioindustrien kan utvikles med utgangspunkt i jordbruk og skogbruk, men også basert på restråstoffer og blå bioøkonomi, for eksempel landbasert fiskeoppdrett.  Vi vil bygge denne satsingen på den kompetansen som allerede finnes i Arena Heidner – bedriftene, skogindustrien i Innlandet, Høgskolen i Hedmark og Hedmark Kunnskapspark. Sammen har vi høykompetanse på industriutvikling, innovasjon og biologi.

– BioSmia skal samle miljøene og aktørene slik at vi sammen blir attraktive og kan skape innovasjonskraft. Dette skal vi gjøre ved å etablere en nodestruktur i de fire regionene i Hedmark for å samle og forsterke kunnskapsmiljøene. Etter hvert har vi mål om å samle hele Innlandet i denne satsingen på ny bioindustri, sier Yngve Sætre, prosjektleder for bioøkonomisenter i Hedmark Kunnskapspark.

På bildet over ses fra venstre: Frank Larsen, adm.dir. Hedmark Kunnskapspark, Birigit Aasgaard Jenssen, fylkessjef for næring og nyskaping, Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder og Yngve Sætre, prosjektleder BioSmia.

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad