Fylkeskommunen støtter BioSmia med 2 millioner

Hedmark fylkeskommune bevilger 2 millioner til videreutvikling av BioSmia bioøkonomisenter. Tilskuddet gjelder for 2018, og er svært viktig for BioSmia`s videre satsing.

I saksutredningen står det at “Fylkesrådet mener det er viktig å bidra til videreutvikling av Biosmia og bygge opp under intensjonen om å legge tilrette for et bioøkonomisenter i Innlandet. Biosmia kan også være med på å tiltrekke seg gode ideer utenfor regionen som kan være med på å utvikle bioteknologi og bioøkonomimiljøet i Hedmark ytterligere.”

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad