Fjellregionen satser på bioøkonomi

Nylig ble det holdt et møte for om lag 150 bønder i Fjellregionen med bioøkonomi som tema. På møtet deltok blant annet representanter fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk landbruksrådgivning, Landbruks- og matdepartementet (LMD) samt fylkesråd Thomas Breen.

På møtet snakket Guri Tveito fra LMD blant annet om Foods of Norway som jobber med å lage fôr til fisk og husdyr fra tre og tang. Hun skrøt også av Hedmark sin bioøkonomistrategi.

Fylkesråd Thomas Breen fortalte om fylkeskommunens satsing på bioøkonomi, og han var tydelig på at Hedmark skal lede an i det grønne skiftet.

Hedmark Kunnskapspark og BioSmia er sentrale i satsingen på bioøkonomi i Nord – Østerdal. I disse dager skal det ansettes to personer i Hedmark Kunnskapspark, og en person i Innovasjon Norge, som skal følge opp denne satsingen. For 2017 skal også 15 millioner kroner av Hedmark fylkeskommune sine midler til Innovasjon Norge gå til bioøkonomi.

En artikkel fra møtet kan leses i Østlendingen.

 

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad