BioSmia skal bli et toppkompetansesenter!

14. februar ble BioSmia bioøkonomisenter åpnet på BioHus på Hamar. Tilstede var ca. 65 gjester fra både næringsliv, offentlig forvaltning, politikk og samfunnsliv. Fylkesråd Thomas Breen stod for den offisielle åpningen og poengterte at fylkesrådet er med på satsingen.

Administrerende direktør Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark presenterte ambisjonen om at BioSmia skal bli et toppkompetansesenter for nye innovasjoner innen bioøkonomi. Han understreket at dette ikke er et innlandsmesterskap eller norgesmesterskap, men at vi skal ha internasjonale ambisjoner. For å spille en internasjonal rolle må vi satse på teknologi, kompetanse og innovasjon.

Frank Larsen sa også at det er mange ideer ute i Arena Heidner – klynga og i næringslivet generelt, men at grunnen til at disse ikke blir tatt tak i som oftest er mangel på enten kompetanse, kapasitet eller kapital. Denne erkjennelsen er mye av grunnlaget for å etablere BioSmia.

I sitt innlegg sa Larsen videre at Hedmark Kunnskapspark allerede har ca. 30 prosjekter i tilknytning til BioSmia, og at vi har en bank med over 100 ideer. Nå skal vi ta dette ut i større skala. Først gjør vi det fylkesdekkende, med noder i Hedmark der hvor det allerede er sterke miljøer innen bioøkonomi. BioSmia får derfor noder i Hamar, Ringsaker, Kongsvinger, Våler i Elverumsregionen og på Tynset.

Denne satsingen er egentlig litt som å arrangere OL en gang til, men denne gangen skal satsingen vare mer enn 14 dager, sa Frank Larsen. Han kom tilslutt med et eksempel på hvordan han ser for seg en suksess basert på vårt ressursgrunnlag: «I dag blir norsk kuskinn solgt til produksjon av dyre vesker i utlandet. Det hadde vært mye bedre hvis det også var vi som produserte og solgte veska.»

Thomas Breen stod for den offisielle åpningen av BioSmia. Som en innledning sa Breen at næringslivet innen bioøkonomi i utgangspunktet ikke er viktigere enn andre næringer, men vi har globale utfordringer innen klima og matproduksjon, og bioøkonomi er vegen å gå for å løse disse utfordringene.

Breen understreket videre betydningen av genetikk og reproduksjonsmiljøet rundt Hamar som både er viktig for å produsere god og sunn mat, men også for en effektiv matproduksjon. Satsingen på bioøkonomi og BioSmia er et bidrag til å nå flere av FN`s bærekraftmål, sa Thomas Breen.

Thomas Breen sa også at det er viktig at hele virkemiddelapparatet går i samme retning. Det vil kreve «stayerevne» å lykkes, men nå er tiden inne for å komme i gang i praksis. Breen var tydelig på at fylkesrådet nå satser på bioøkonomi, og trakk også frem viktigheten av en åpenhetskultur og delingskultur for å lykkes på dette området.

Han avsluttet med å ønske BioSmia all mulig lykke til på reisen og poengterte at fylkesrådet er med. «Vi trenger dere for å nå våre politiske mål om bærekraft. Ordførerne trenger dere for å skape arbeidsplasser og Innlandet trenger dere fordi dere representerer en høykompetanse vi trenger i fremtiden», sa Thomas Breen.

På åpningen var det også musikalske innslag av Erik Lukashaugen og taler av Idun Christie på vegne av Arena Heidner, samt Ola Rostad fra Tretorget, Morten Ørbeck fra Høgskolen i Innlandet samt Kristin Bjørnstad fra det nystartede Norwegian Wood Cluster. Aud Hove kom med en hilsen til BioSmia fra Oppland fylkeskommune.

BioSmia har for 2017 fått bevilget tre millioner kroner fra Hedmark Fylkeskommune og to millioner kroner fra statsbudsjettet over Landbruk- og matdepartementet sitt budsjett.

På bildet ser vi fylkesråd Thomas Breen som klipper snora og erklærer BioSmia for åpnet.

 

 

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad