BioSmia nevnt i trontaledebatten

Sitat fra Rangdi Krogstad (H)

“Vi har et bioøkonomimiljø i Hedmark som er verdensledende på flere områder, både på kompetanse og eksport. Dette gjelder spesielt innen avl, foredling, og reproduksjon av dyr, planter og fisk! Regjeringen har også nå hjulpet til med noe regelverk slik at det nå er miljøer som forsker på oppdrett av røye. Innlandet har gode forutsetninger på oppdrett med stabilt vær, lite storm og lite bølger og også god plass på land der det kan være aktuelt. Vi ønsker oss mer røye som er født og oppvokst i innlandet før den blir til blant annet rakfisk.”

“Biosmia på Hamar er et senter for markedsdrevet bioinnovasjon”

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad