Bioøkonomistrategien styrker BioSmia

Regjeringen la i går frem sin nasjonale strategi for bioøkonomi “kjente ressurser – uante muligheter”. Denne er viktig for Hedmark og Innlandet, og den markerer et tidsskille for bioøkonomien i Norge.

Hedmark Kunnskapspark skriver i en pressemelding at strategien vil styrke satsingen på bioøkonomisenteret BioSmia. Dessuten vil meldingen kunne løfte frem bioøkonomien som arbeidsplassutvikler, og som en del av løsningen på klimautfordringene.

Mer om saken kan leses på HKP sine sider her.

Hele pressemeldingen kan leses her.

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad