Bioøkonomistrategi for Innlandet

Fylkeskommunene og fylkesmennene i Hedmark og Oppland har utarbeidet et forslag til bioøkonomistategi for Innlandet frem mot 2020. I strategien er et bioøkonomisenter nevnt som et konkret tiltak for å styrke kompetansemiljøer innen bioøkonomi i Innlandet.

Det er mulig for alle å komme med innspill til bioøkonomistrategien innen 4. januar. Den skal behandles av fylkestingene i Hedmark og Oppland i februar/mars 2017.

Planen kan leses her.

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad