Åpning av BioSmia bioøkonomisenter

Hedmark Kunnskapspark har lenge ønsket å utvikle innovasjonsprosjekter basert på Innlandets betydelige ressursgrunnlag og kompetanse innen biobaserte næringer. I 2014 startet vi derfor forprosjektet BioSmia som har 13 pågående prosjekter og stort idetilfang fra næringslivet.

Hedmark Kunnskapspark vil nå løfte BioSmia til et nytt nivå, og vi har den store glede å invitere medier, presse og alle interesserte til åpning av BioSmia bioøkonomisenter:

 

Tirsdag 14. februar 2017

Kl. 13.00-ca. 15.00

I BioHus på Hamar (Holsetgata 22, 2317 Hamar)

 

BioSmia skal bli et markedsdrevet bioøkonomisenter, og vår ambisjon er at senteret skal ta en nasjonal rolle i utviklingen av bioøkonomien. Senteret etableres av Hedmark Kunnskapspark med base i BioHus på Hamar. Senteret skal videreutvikles med en nodestruktur for å gi nærhet til ressursgrunnlag og kompetansemiljøer. Les mer om senteret på http://bio.ispace.no/ og følg oss gjerne på facebook og twitter.

Åpningen vil markere startskuddet for en satsing med nasjonale ambisjoner basert på våre regionale fortrinn. En rekke bedriftsledere innen bioindustri har meldt sin ankomst til åpningen. Dette er bedrifter som tilsammen representerer tusenvis av arbeidsplasser og titalls milliarder i omsetning. Nå skal BioSmia skape økt kraft i innovasjonsarbeidet og fremme samarbeid på tvers av sektorer og bransjer. Våre mål er nasjonale, men vår satsing bygges på våre lokale og regionale fortrinn som allerede er i verdensklasse.

Interessen for åpningen er stor og en rekke fremtredende politikere har allerede meldt sin ankomst, deriblant en rekke ordførere og stortingsrepresentanter fra Hedmark.

Senteret vil åpnes av fylkesråd Thomas Breen. I tillegg vil det bli taler fra blant annet Arena Heidner, Tretorget og Norwegian Wood Cluster.

Det blir også musikalsk innslag ved Erik Lukashaugen og enkel servering. Ved påmelding eller spørsmål ta kontakt med Yngve Sætre på tlf. 984 40 665.

 

Med vennlig hilsen

Frank Larsen, administrerende direktør i Hedmark Kunnskapspark

     Yngve Sætre, prosjektleder Bioøkonomisenter

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad