2 millioner til BioSmia!

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem 12. oktober får BioSmia bioøkonomisenter 2 millioner kroner. Dette for å fortsette arbeidet med markedsdrevet bioinnovasjon og legge tilrette for vekst og flere arbeidsplasser i bioøkonomien.

Hedmark Kunnskapspark og BioSmia er svært glade for at vi er på statsbudsjettet med 2 millioner kroner for 2018. Dette viser at vi er på rett veg, og vil bidra vesentlig til fortsatt satsing i BioSmia.

Statsbudsjettet gir følgende attest til innovasjonsmiljøet som er bygd opp rundt Hedmark Kunnskapspark: “Miljøet har lang røynsle med inkubasjon innan mellom anna jordbruk og skogbruk. Med inkubatoren, innovasjonssenteret Biosmia og Arenaprosjektet Heidner er det samla sett etablert eit godt system for innovasjon og nyskaping i fylket.”

 

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad