2,5 millioner til BioSmia!

Postet 8. oktober 2018

I forslaget til statsbudsjett for 2019 som ble lagt frem 8. oktober får BioSmia 2,5 millioner kroner. Dette er en økning på en halv million fra 2018. Forslaget er svært gledelig, og gjør det mulig å fortsette og styrke vår satsing på markedsdrevne bioinnovasjoner.

BioSmia får også god og fyldig omtale i forslaget til statsbudsjett. Det står blant annet å lese følgende:

BioSmia – Senter for marknadsdriven bioinnovasjon
Løyvinga til BioSmia skal mellom anna nyttast til innsamling av ny kunnskap og utviklingsarbeid, i tillegg til å leggje til rette for samarbeid og nettverksarbeid. I 2017 har BioSmia oppretta direkte kontakt med bedrifter, entreprenørar og potensielle samarbeidspartnarar. Det har blitt oppretta nodar for BioSmia i dei ulike regionane i Hedmark. Nærleiken til det lokale næringslivet har gitt eit stort tilfang av prosjekt. I nokre tilfelle har BioSmia òg teke initiativ til prosjekt innan spesifikke fagområde, slik som etablering av eit bedriftsnettverk for bioraffinering av insekt.

Ved utgangen av 2017 hadde BioSmia ein portefølje på 47 aktive prosjekt, av dei var 30 nye. Prosjektporteføljen er hovudsakleg regionale prosjekt i Hedmark, men det er òg nokre prosjekt som omfattar eit større geografisk område, eller involverer nasjonale aktørar.

Av dei 28 prosjekta som blei avslutta i 2017, er om lag halvparten vidareført til hovudprosjekt eller kommersialisering.

Samarbeidsavtale mellom BioSmia og Biorenewables Development Centre (BDC)

Postet 24. mai 2018

BioSmia signerte samarbeidsavtale med Biorenewables Development Centre (BDC) i York, England den 15. mai. Avtalen ble signert av administrerende direktør Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark, og Joe Ross i BDC.

Samarbeidsavtalens formål er gjensidig styrking gjennom kompetanseutveksling, løpende dialog og samarbeid i konkrete prosjekter.

BDC er et senter for utvikling innen bioøkonomi nært knyttet til University of York. De jobber mellom akademia og industri, og er i front når det gjelder å utvikle planter, biomasse og avfall til fornybare produkter.

Inngåelsen av denne avtalen er en viktig milepæl for BioSmia. Dette utvider vårt kompetansenettverk, og gir oss større kraft til å gjennomføre prosjekter med verdiskapingspotensial både regionalt og nasjonalt.

Ferdig med forstudie i singelbær prosjekt

Postet 18. januar 2018

BioSmia har i tett samarbeid med Ringsaker kommune og andre sentrale aktører gjennomført en forstudie for å se på markedet for frosne bær. Forstudien ble avsluttet med et møte i referansegruppa i prosjektet i Brumunddal 18. januar. Resultatene fra forstudien er svært interessante, og gir et godt grunnlag for å gå videre med prosjektet i neste fase.

Les mer

Prosjekter

DigiFarm

Digitalisering av data og optimalisering av jordbruksproduksjon

Partnere: DigiFarm, Norsk Landbruksrådgivning (NLR), NIBIO

Kontakt: Yngve Sætre 

Skogsbær

Mottak, høsting og foredling av skogsbær for salg

Partnere: BioSmia arbeider med å knytte til seg partnere

Kontakt: Ole Christian Tilset, Yngve Sætre

Overvåking av antibiotikaresistens

Bruk av bioinformatikk til tidlig diagnostisering av antibiotikaresistens

Prosjekteier: Høgskolen i Innlandet

Prosjektleder og idea generator: Prof. Rafi Ahmad

Partner: FHI, OUS, Unn K-Res

Kontakt: Kristiane Haug Berg

 

Betulin i bjørk

Analysere markeds- og verdiskapingspotensialet av pentasykliske triterpener og spesielt betulin fra bjørk tatt ut i område Eidsvoll i sør til Lesja i nord

Partnere: Helge Hvoslef, Mjøsen skog, NIBIO

Kontakt: Kristiane Haug Berg

Nedfrysing singelbær

Avklare tekniske løsninger/ kalkyler og markedsundersøkelse for nedfrysning av singelbær

Partnere: Ringsaker kommune, Gartnerhallen, Bring, bærprodusenter

Kontakt: Yngve Sætre, Ole Christian Tilset

Norse Biotech AS

Utvikling innen innovative høy – verdi produkter fra biomasse

Partnere: Norse Metal Elverum AS, BioSmia/Hedmark Kunnskapspark

Kontakt: Yngve Sætre

Grenseløs vekst basert på fotosyntesen

Forstudie med mål om å utvikle innhold, organisasjon og finansiering for et Interregprosjekt 2018-2020

Partnere: Elverum, Våler og Åsnes kommune, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet, Kils kommun, LRF Värmland, Global Kunskap, Mälardalens högskola, Nolby Eostrategi.

Kontakt: Yngve Sætre

Arctic Red

Nasjonalt avlsprogram av Arktisk Røye for å ta fram en fiskestamme som vokser raskt, holder seg frisk og trives i landbasert oppdrett

Partnere: BioSmia/Hedmark Kunnskapspark

Kontakt: Karina Hauge Johansen, Tone Blixøen Yrvum

Insekter som bærekraftig fôringrediens

Ved hjelp av insekter kan lavverdi organisk restråstoff fra landbruk og matindustri omdannes til en høyverdig proteiningrediens som kan benyttes i fôr

Partnere: Norinsect, InvertaPro, Nordic Food Supplements

Kontakt: Brit Rønning Johansen

Fenolsyre som konserveringsmiddel

Fenolsyre fra potet som konserveringsmiddel – Natural foods

Partnere: HOFF SA, Høgskolen i Innlandet, BioSmia/Hedmark Kunnskapspark

Kontakt: Kristiane Haug Berg

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad