Fjellregionen satser på bioøkonomi

Postet 20. februar 2017

Nylig ble det holdt et møte for om lag 150 bønder i Fjellregionen med bioøkonomi som tema. På møtet deltok blant annet representanter fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk landbruksrådgivning, Landbruks- og matdepartementet (LMD) samt fylkesråd Thomas Breen.

På møtet snakket Guri Tveito fra LMD blant annet om Foods of Norway som jobber med å lage fôr til fisk og husdyr fra tre og tang. Hun skrøt også av Hedmark sin bioøkonomistrategi.

Fylkesråd Thomas Breen fortalte om fylkeskommunens satsing på bioøkonomi, og han var tydelig på at Hedmark skal lede an i det grønne skiftet.

Hedmark Kunnskapspark og BioSmia er sentrale i satsingen på bioøkonomi i Nord – Østerdal. I disse dager skal det ansettes to personer i Hedmark Kunnskapspark, og en person i Innovasjon Norge, som skal følge opp denne satsingen. For 2017 skal også 15 millioner kroner av Hedmark fylkeskommune sine midler til Innovasjon Norge gå til bioøkonomi.

En artikkel fra møtet kan leses i Østlendingen.

 

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

BioSmia skal bli et toppkompetansesenter!

Postet 16. februar 2017

14. februar ble BioSmia bioøkonomisenter åpnet på BioHus på Hamar. Tilstede var ca. 65 gjester fra både næringsliv, offentlig forvaltning, politikk og samfunnsliv. Fylkesråd Thomas Breen stod for den offisielle åpningen og poengterte at fylkesrådet er med på satsingen.

Administrerende direktør Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark presenterte ambisjonen om at BioSmia skal bli et toppkompetansesenter for nye innovasjoner innen bioøkonomi. Han understreket at dette ikke er et innlandsmesterskap eller norgesmesterskap, men at vi skal ha internasjonale ambisjoner. For å spille en internasjonal rolle må vi satse på teknologi, kompetanse og innovasjon.

Frank Larsen sa også at det er mange ideer ute i Arena Heidner – klynga og i næringslivet generelt, men at grunnen til at disse ikke blir tatt tak i som oftest er mangel på enten kompetanse, kapasitet eller kapital. Denne erkjennelsen er mye av grunnlaget for å etablere BioSmia.

I sitt innlegg sa Larsen videre at Hedmark Kunnskapspark allerede har ca. 30 prosjekter i tilknytning til BioSmia, og at vi har en bank med over 100 ideer. Nå skal vi ta dette ut i større skala. Først gjør vi det fylkesdekkende, med noder i Hedmark der hvor det allerede er sterke miljøer innen bioøkonomi. BioSmia får derfor noder i Hamar, Ringsaker, Kongsvinger, Våler i Elverumsregionen og på Tynset.

Denne satsingen er egentlig litt som å arrangere OL en gang til, men denne gangen skal satsingen vare mer enn 14 dager, sa Frank Larsen. Han kom tilslutt med et eksempel på hvordan han ser for seg en suksess basert på vårt ressursgrunnlag: «I dag blir norsk kuskinn solgt til produksjon av dyre vesker i utlandet. Det hadde vært mye bedre hvis det også var vi som produserte og solgte veska.»

Thomas Breen stod for den offisielle åpningen av BioSmia. Som en innledning sa Breen at næringslivet innen bioøkonomi i utgangspunktet ikke er viktigere enn andre næringer, men vi har globale utfordringer innen klima og matproduksjon, og bioøkonomi er vegen å gå for å løse disse utfordringene.

Breen understreket videre betydningen av genetikk og reproduksjonsmiljøet rundt Hamar som både er viktig for å produsere god og sunn mat, men også for en effektiv matproduksjon. Satsingen på bioøkonomi og BioSmia er et bidrag til å nå flere av FN`s bærekraftmål, sa Thomas Breen.

Thomas Breen sa også at det er viktig at hele virkemiddelapparatet går i samme retning. Det vil kreve «stayerevne» å lykkes, men nå er tiden inne for å komme i gang i praksis. Breen var tydelig på at fylkesrådet nå satser på bioøkonomi, og trakk også frem viktigheten av en åpenhetskultur og delingskultur for å lykkes på dette området.

Han avsluttet med å ønske BioSmia all mulig lykke til på reisen og poengterte at fylkesrådet er med. «Vi trenger dere for å nå våre politiske mål om bærekraft. Ordførerne trenger dere for å skape arbeidsplasser og Innlandet trenger dere fordi dere representerer en høykompetanse vi trenger i fremtiden», sa Thomas Breen.

På åpningen var det også musikalske innslag av Erik Lukashaugen og taler av Idun Christie på vegne av Arena Heidner, samt Ola Rostad fra Tretorget, Morten Ørbeck fra Høgskolen i Innlandet samt Kristin Bjørnstad fra det nystartede Norwegian Wood Cluster. Aud Hove kom med en hilsen til BioSmia fra Oppland fylkeskommune.

BioSmia har for 2017 fått bevilget tre millioner kroner fra Hedmark Fylkeskommune og to millioner kroner fra statsbudsjettet over Landbruk- og matdepartementet sitt budsjett.

På bildet ser vi fylkesråd Thomas Breen som klipper snora og erklærer BioSmia for åpnet.

 

 

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Åpning av BioSmia bioøkonomisenter

Postet 11. februar 2017

Hedmark Kunnskapspark har lenge ønsket å utvikle innovasjonsprosjekter basert på Innlandets betydelige ressursgrunnlag og kompetanse innen biobaserte næringer. I 2014 startet vi derfor forprosjektet BioSmia som har 13 pågående prosjekter og stort idetilfang fra næringslivet.

Hedmark Kunnskapspark vil nå løfte BioSmia til et nytt nivå, og vi har den store glede å invitere medier, presse og alle interesserte til åpning av BioSmia bioøkonomisenter:

 

Tirsdag 14. februar 2017

Kl. 13.00-ca. 15.00

I BioHus på Hamar (Holsetgata 22, 2317 Hamar)

 

BioSmia skal bli et markedsdrevet bioøkonomisenter, og vår ambisjon er at senteret skal ta en nasjonal rolle i utviklingen av bioøkonomien. Senteret etableres av Hedmark Kunnskapspark med base i BioHus på Hamar. Senteret skal videreutvikles med en nodestruktur for å gi nærhet til ressursgrunnlag og kompetansemiljøer. Les mer om senteret på http://biosmia.no/ og følg oss gjerne på facebook og twitter.

Åpningen vil markere startskuddet for en satsing med nasjonale ambisjoner basert på våre regionale fortrinn. En rekke bedriftsledere innen bioindustri har meldt sin ankomst til åpningen. Dette er bedrifter som tilsammen representerer tusenvis av arbeidsplasser og titalls milliarder i omsetning. Nå skal BioSmia skape økt kraft i innovasjonsarbeidet og fremme samarbeid på tvers av sektorer og bransjer. Våre mål er nasjonale, men vår satsing bygges på våre lokale og regionale fortrinn som allerede er i verdensklasse.

Interessen for åpningen er stor og en rekke fremtredende politikere har allerede meldt sin ankomst, deriblant en rekke ordførere og stortingsrepresentanter fra Hedmark.

Senteret vil åpnes av fylkesråd Thomas Breen. I tillegg vil det bli taler fra blant annet Arena Heidner, Tretorget og Norwegian Wood Cluster.

Det blir også musikalsk innslag ved Erik Lukashaugen og enkel servering. Ved påmelding eller spørsmål ta kontakt med Yngve Sætre på tlf. 984 40 665.

 

Med vennlig hilsen

Frank Larsen, administrerende direktør i Hedmark Kunnskapspark

     Yngve Sætre, prosjektleder Bioøkonomisenter

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Prosjekter

Overvåking av antibiotikaresistens

Bruk av bioinformatikk til tidlig diagnostisering av antibiotikaresistens

Prosjekteier: Høgskolen i Innlandet

Prosjektleder og idea generator: Prof. Rafi Ahmad

Partner: FHI, OUS, Unn K-Res

Kontakt: Kristiane Haug Berg

 

Betulin i bjørk

Analysere markeds- og verdiskapingspotensialet av pentasykliske triterpener og spesielt betulin fra bjørk tatt ut i område Eidsvoll i sør til Lesja i nord

Partnere: Helge Hvoslef, Mjøsen skog, NIBIO

Kontakt: Kristiane Haug Berg

Nedfrysing singelbær

Avklare tekniske løsninger/ kalkyler og markedsundersøkelse for nedfrysning av singelbær

Partnere: Ringsaker kommune, Gartnerhallen, Bring, bærprodusenter

Kontakt: Yngve Sætre, Ole Christian Tilset

Norse Biotech AS

Utvikling innen innovative høy – verdi produkter fra biomasse

Partnere: Norse Metal Elverum AS, BioSmia/Hedmark Kunnskapspark

Kontakt: Yngve Sætre

Grenseløs vekst basert på fotosyntesen

Forstudie med mål om å utvikle innhold, organisasjon og finansiering for et Interregprosjekt 2018-2020

Partnere: Elverum, Våler og Åsnes kommune, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet, Kils kommun, LRF Värmland, Global Kunskap, Mälardalens högskola, Nolby Eostrategi.

Kontakt: Yngve Sætre

Arctic Red

Nasjonalt avlsprogram av Arktisk Røye for å ta fram en fiskestamme som vokser raskt, holder seg frisk og trives i landbasert oppdrett

Partnere: BioSmia/Hedmark Kunnskapspark

Kontakt: Karina Hauge Johansen, Tone Blixøen Yrvum

Insekter som bærekraftig fôringrediens

Ved hjelp av insekter kan lavverdi organisk restråstoff fra landbruk og matindustri omdannes til en høyverdig proteiningrediens som kan benyttes i fôr

Partnere: Norinsect, InvertaPro, Nordic Food Supplements

Kontakt: Brit Rønning Johansen

Fenolsyre som konserveringsmiddel

Fenolsyre fra potet som konserveringsmiddel – Natural foods

Partnere: HOFF SA, Høgskolen i Innlandet, BioSmia/Hedmark Kunnskapspark

Kontakt: Kristiane Haug Berg

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad