Ferdig med forstudie i singelbær prosjekt

Postet 18. januar 2018

BioSmia har i tett samarbeid med Ringsaker kommune og andre sentrale aktører gjennomført en forstudie for å se på markedet for frosne bær. Forstudien ble avsluttet med et møte i referansegruppa i prosjektet i Brumunddal 18. januar. Resultatene fra forstudien er svært interessante, og gir et godt grunnlag for å gå videre med prosjektet i neste fase.

 

 

 

 

 

 

 

På bildet fra møtet i referansegruppa ses fra venstre: Arve Øverlien (BRING), Olav Etnestad (bærprodusent), Stine Mølstad (bærprodusent), Tor Rullestad (Ringsaker kommune), Yngve Sætre (BioSmia) og Bjørn Oppberget (Gartnerhallen).

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ny medarbeider i BioSmia

Postet 4. januar 2018

Kristiane Haug Berg hadde sin første arbeidsdag i Hedmark Kunnskapspark/BioSmia 2. januar. Kristiane har en mastergrad i bioteknologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og en doktorgrad fra det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo.

Hun har lang yrkeserfaring fra forskningsmiljøet ved Oslo universitetssykehus. Hun kommer fra en stilling som enhetsleder/forsker ved senter for øyeforskning på Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Kristiane er ansatt som Prosjektleder Bioteknologi, og skal blant annet arbeide med prosjekter i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

BioSmia er svært glad for å ha fått Kristiane med på laget. Dette betyr at BioSmia utvider sitt kompetanseområde og kan styrke sitt arbeid – særlig innenfor bioteknologi, noe som er en viktig del av den nye bioøkonomien.

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Fylkeskommunen støtter BioSmia med 2 millioner

Postet 19. desember 2017

Hedmark fylkeskommune bevilger 2 millioner til videreutvikling av BioSmia bioøkonomisenter. Tilskuddet gjelder for 2018, og er svært viktig for BioSmia`s videre satsing.

I saksutredningen står det at «Fylkesrådet mener det er viktig å bidra til videreutvikling av Biosmia og bygge opp under intensjonen om å legge tilrette for et bioøkonomisenter i Innlandet. Biosmia kan også være med på å tiltrekke seg gode ideer utenfor regionen som kan være med på å utvikle bioteknologi og bioøkonomimiljøet i Hedmark ytterligere.»

 

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

2 millioner til BioSmia!

Postet 12. oktober 2017

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem 12. oktober får BioSmia bioøkonomisenter 2 millioner kroner. Dette for å fortsette arbeidet med markedsdrevet bioinnovasjon og legge tilrette for vekst og flere arbeidsplasser i bioøkonomien.

Hedmark Kunnskapspark og BioSmia er svært glade for at vi er på statsbudsjettet med 2 millioner kroner for 2018. Dette viser at vi er på rett veg, og vil bidra vesentlig til fortsatt satsing i BioSmia.

Statsbudsjettet gir følgende attest til innovasjonsmiljøet som er bygd opp rundt Hedmark Kunnskapspark: «Miljøet har lang røynsle med inkubasjon innan mellom anna jordbruk og skogbruk. Med inkubatoren, innovasjonssenteret Biosmia og Arenaprosjektet Heidner er det samla sett etablert eit godt system for innovasjon og nyskaping i fylket.»

 

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Har du en idé?

Postet 22. mars 2017

Har du en forretningsidé innen bioøkonomi? Send den inn til BioSmia via den nye «idékassen» til høyre her på nettsiden. Så kan vi sammen finne ut hvordan vi kan gå videre for å sette idéen ut i livet. Prøv da vel!

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nyskapende på Tynset

Postet 2. mars 2017

Hedmark kunnskapspark etablerer seg på Tynset, der Mali Hagen Røe og Cathrine Fodstad er nyansatt for å lede arbeidet med innovasjon og vekst.

”Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet for næringslivet i regionen, og jeg mener vi har fått to kompetente og dyktige medarbeidere til å lede dette arbeidet”, sier administrerende direktør Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark.

Hedmark Kunnskapspark er et kompetansemiljø som arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i Hedmark. Dette i nært samarbeid med næringsliv, høyskole- og universitetsmiljøer og virkemiddelapparatet.

Regionale noder

– Hedmark Kunnskapspark sitt nye kontor på Tynset er ett av flere regionale noder som vi har opprettet i Hedmark – noder som skal jobbe tett sammen med bioøkonomisenteret Biosmia på Hamar og matklyngen Heidner, sier Larsen. ”Vi kommer til å ha fokus på bioøkonomi, men kommer selvsagt til å bidra også innenfor andre bransjer”, sier Larsen.

I midten av februar åpnet bioøkonomisenteret Biosmia på Hamar, et senter som skal samle aktører og som vil jobbe tett med næringslivet. Målet er å bli en synlig ledende drivkraft i bioøkonomien.

Biosmia skal være et senter for markedsdrevne innovasjonsprosjekter innen bioøkonomi. I tillegg til kontoret på Tynset, så er det opprettet noder i Kongsvinger, Ringsaker og Våler med hovedkontoret i Hamar. Dette fylkesdekkende opplegget for bioøkonomi er støttet av Hedmark Fylkeskommune som en del av Innlandets bioøkonomistrategi.

Hedmark Kunnskapspark vil ha sine kontorer på Kompetansesenteret på Tynset, der det planlegges kontorfellesskap og samarbeid med Innovasjon Norge og Rørosregionen næringshage.

To nyansatte

Mali Hagen Røe (47) fra Tynset er ansatt som avdelingsleder for Hedmark Kunnskapspark på Tynset, der Cathrine Fodstad (42) fra Tynset er ansatt som forretningsutvikler.

Hagen Røe er utdannet sivilagronom ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og har de siste vel 20 årene arbeidet som journalist ved Østlendingens avdelingskontor i Nord-Østerdal, som hun også har ledet.

Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene. Nå vil jeg få muligheten til å arbeide for innovasjon og vekst i en region som jeg kjenner svært godt, sier Hagen Røe.

Hagen Røe skal ha ansvaret for oppfølging av bedrifter og næringsliv i regionen i et tett samarbeid med bioøkonomisenteret Biosmia, og skal også koordinere aktiviteter med de andre avdelingene i Hedmark Kunnskapspark.

Cathrine Fodstad kommer fra stillingen som rådgiver for Ungt Entreprenørskap Hedmark og har tidligere vært prosjektkoordinator for Fjellregionen. Hun skal arbeide med innovasjonsprosjekter i tett kobling med næringslivet inkludert landbruket i regionen.

”Det er viktig å påpeke at Hagen Røe og Fodstad blir del av vårt kompetansemiljø, og vi skal stille med vår ekspertise samt koble til oss ekstern kompetanse for regionens næringsliv”, sier Frank Larsen.

Ser nytt på tradisjonelle næringer

Landbruk og skogbruk er tradisjonelle næringer i Hedmark med tilhørende næringsmiddelindustri og treindustri. Det nye i bioøkonomien er å se alle de biologiske næringene i sammenheng ved å utvikle samarbeid og nye produkter på tvers av næringene, samt utnytte ulik teknologi for å skape bioindustri.

Utnyttelse av restråstoff og restprodukter er sentralt i bioøkonomien. Det som før var et problem å bli kvitt kan bli en ressurs til verdiskaping. I fiskeindustrien blir nå alle deler av fisken, både innmat og skinn, utnyttet i større grad, mens i landbruket tas potetskall og eggeskall i bruk på nye måter til verdiskaping.

Målet med bioøkonomi er å utnytte alle ressurser på en bedre måte i en sirkulær økonomi, se potensial for nye produkter av biomasse samt finne områder der fossilbaserte produkter kan erstattes av produkter basert på biomasse. Slik sett er det grønne skiftet og overgangen til et lavutslippssamfunn en viktig drivkraft for utviklingen av bioøkonomien.

Bioøkonomi er i prinsippet all verdiskaping basert på fornybare biologiske ressurser, som jordbruk, skogbruk og sjømatindustrien. Det inkluderer også all næringsmiddelindustri, skogindustri, bioenergi, bioteknologi, genetikk og avlsarbeid. Det betyr at bioøkonomien omfatter alle de næringene som har betydd mest for Hedmark opp gjennom historien.

Kontaktinfo:
Adm.dir. Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark mobil: 951 62 351, mail: frank@hkp.no
Nyansatt avdelingsleder Mali Hagen Røe mobil: 915 18 387
Nyansatt forretningsutvikler Cathrine Fodstad mobil: 473 75 561

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Fjellregionen satser på bioøkonomi

Postet 20. februar 2017

Nylig ble det holdt et møte for om lag 150 bønder i Fjellregionen med bioøkonomi som tema. På møtet deltok blant annet representanter fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk landbruksrådgivning, Landbruks- og matdepartementet (LMD) samt fylkesråd Thomas Breen.

På møtet snakket Guri Tveito fra LMD blant annet om Foods of Norway som jobber med å lage fôr til fisk og husdyr fra tre og tang. Hun skrøt også av Hedmark sin bioøkonomistrategi.

Fylkesråd Thomas Breen fortalte om fylkeskommunens satsing på bioøkonomi, og han var tydelig på at Hedmark skal lede an i det grønne skiftet.

Hedmark Kunnskapspark og BioSmia er sentrale i satsingen på bioøkonomi i Nord – Østerdal. I disse dager skal det ansettes to personer i Hedmark Kunnskapspark, og en person i Innovasjon Norge, som skal følge opp denne satsingen. For 2017 skal også 15 millioner kroner av Hedmark fylkeskommune sine midler til Innovasjon Norge gå til bioøkonomi.

En artikkel fra møtet kan leses i Østlendingen.

 

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

BioSmia skal bli et toppkompetansesenter!

Postet 16. februar 2017

14. februar ble BioSmia bioøkonomisenter åpnet på BioHus på Hamar. Tilstede var ca. 65 gjester fra både næringsliv, offentlig forvaltning, politikk og samfunnsliv. Fylkesråd Thomas Breen stod for den offisielle åpningen og poengterte at fylkesrådet er med på satsingen.

Administrerende direktør Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark presenterte ambisjonen om at BioSmia skal bli et toppkompetansesenter for nye innovasjoner innen bioøkonomi. Han understreket at dette ikke er et innlandsmesterskap eller norgesmesterskap, men at vi skal ha internasjonale ambisjoner. For å spille en internasjonal rolle må vi satse på teknologi, kompetanse og innovasjon.

Frank Larsen sa også at det er mange ideer ute i Arena Heidner – klynga og i næringslivet generelt, men at grunnen til at disse ikke blir tatt tak i som oftest er mangel på enten kompetanse, kapasitet eller kapital. Denne erkjennelsen er mye av grunnlaget for å etablere BioSmia.

I sitt innlegg sa Larsen videre at Hedmark Kunnskapspark allerede har ca. 30 prosjekter i tilknytning til BioSmia, og at vi har en bank med over 100 ideer. Nå skal vi ta dette ut i større skala. Først gjør vi det fylkesdekkende, med noder i Hedmark der hvor det allerede er sterke miljøer innen bioøkonomi. BioSmia får derfor noder i Hamar, Ringsaker, Kongsvinger, Våler i Elverumsregionen og på Tynset.

Denne satsingen er egentlig litt som å arrangere OL en gang til, men denne gangen skal satsingen vare mer enn 14 dager, sa Frank Larsen. Han kom tilslutt med et eksempel på hvordan han ser for seg en suksess basert på vårt ressursgrunnlag: «I dag blir norsk kuskinn solgt til produksjon av dyre vesker i utlandet. Det hadde vært mye bedre hvis det også var vi som produserte og solgte veska.»

Thomas Breen stod for den offisielle åpningen av BioSmia. Som en innledning sa Breen at næringslivet innen bioøkonomi i utgangspunktet ikke er viktigere enn andre næringer, men vi har globale utfordringer innen klima og matproduksjon, og bioøkonomi er vegen å gå for å løse disse utfordringene.

Breen understreket videre betydningen av genetikk og reproduksjonsmiljøet rundt Hamar som både er viktig for å produsere god og sunn mat, men også for en effektiv matproduksjon. Satsingen på bioøkonomi og BioSmia er et bidrag til å nå flere av FN`s bærekraftmål, sa Thomas Breen.

Thomas Breen sa også at det er viktig at hele virkemiddelapparatet går i samme retning. Det vil kreve «stayerevne» å lykkes, men nå er tiden inne for å komme i gang i praksis. Breen var tydelig på at fylkesrådet nå satser på bioøkonomi, og trakk også frem viktigheten av en åpenhetskultur og delingskultur for å lykkes på dette området.

Han avsluttet med å ønske BioSmia all mulig lykke til på reisen og poengterte at fylkesrådet er med. «Vi trenger dere for å nå våre politiske mål om bærekraft. Ordførerne trenger dere for å skape arbeidsplasser og Innlandet trenger dere fordi dere representerer en høykompetanse vi trenger i fremtiden», sa Thomas Breen.

På åpningen var det også musikalske innslag av Erik Lukashaugen og taler av Idun Christie på vegne av Arena Heidner, samt Ola Rostad fra Tretorget, Morten Ørbeck fra Høgskolen i Innlandet samt Kristin Bjørnstad fra det nystartede Norwegian Wood Cluster. Aud Hove kom med en hilsen til BioSmia fra Oppland fylkeskommune.

BioSmia har for 2017 fått bevilget tre millioner kroner fra Hedmark Fylkeskommune og to millioner kroner fra statsbudsjettet over Landbruk- og matdepartementet sitt budsjett.

På bildet ser vi fylkesråd Thomas Breen som klipper snora og erklærer BioSmia for åpnet.

 

 

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Åpning av BioSmia bioøkonomisenter

Postet 11. februar 2017

Hedmark Kunnskapspark har lenge ønsket å utvikle innovasjonsprosjekter basert på Innlandets betydelige ressursgrunnlag og kompetanse innen biobaserte næringer. I 2014 startet vi derfor forprosjektet BioSmia som har 13 pågående prosjekter og stort idetilfang fra næringslivet.

Hedmark Kunnskapspark vil nå løfte BioSmia til et nytt nivå, og vi har den store glede å invitere medier, presse og alle interesserte til åpning av BioSmia bioøkonomisenter:

 

Tirsdag 14. februar 2017

Kl. 13.00-ca. 15.00

I BioHus på Hamar (Holsetgata 22, 2317 Hamar)

 

BioSmia skal bli et markedsdrevet bioøkonomisenter, og vår ambisjon er at senteret skal ta en nasjonal rolle i utviklingen av bioøkonomien. Senteret etableres av Hedmark Kunnskapspark med base i BioHus på Hamar. Senteret skal videreutvikles med en nodestruktur for å gi nærhet til ressursgrunnlag og kompetansemiljøer. Les mer om senteret på http://biosmia.no/ og følg oss gjerne på facebook og twitter.

Åpningen vil markere startskuddet for en satsing med nasjonale ambisjoner basert på våre regionale fortrinn. En rekke bedriftsledere innen bioindustri har meldt sin ankomst til åpningen. Dette er bedrifter som tilsammen representerer tusenvis av arbeidsplasser og titalls milliarder i omsetning. Nå skal BioSmia skape økt kraft i innovasjonsarbeidet og fremme samarbeid på tvers av sektorer og bransjer. Våre mål er nasjonale, men vår satsing bygges på våre lokale og regionale fortrinn som allerede er i verdensklasse.

Interessen for åpningen er stor og en rekke fremtredende politikere har allerede meldt sin ankomst, deriblant en rekke ordførere og stortingsrepresentanter fra Hedmark.

Senteret vil åpnes av fylkesråd Thomas Breen. I tillegg vil det bli taler fra blant annet Arena Heidner, Tretorget og Norwegian Wood Cluster.

Det blir også musikalsk innslag ved Erik Lukashaugen og enkel servering. Ved påmelding eller spørsmål ta kontakt med Yngve Sætre på tlf. 984 40 665.

 

Med vennlig hilsen

Frank Larsen, administrerende direktør i Hedmark Kunnskapspark

     Yngve Sætre, prosjektleder Bioøkonomisenter

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Grip mulighetene i bioøkonomien

Postet 7. februar 2017

«De mest opplagte mulighetene i bioøkonomien finner vi i jordbruk, skogbruk og tilknyttet virksomhet. Hedmark kunnskapspark med Arena Heidner og BioSmia i spissen ønsker mer samarbeid med landbruksnæringen for å utvikle disse mulighetene.» Det skriver prosjektleder for BioSmia, Yngve Sætre, og klyngeleder i Arena Heidner, Anders T. Øfsti, i en kronikk. Hele kronikken kan leses i Hamar Arbeiderblad.

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad